Çoktanrıcılık (Fransızca: Politeizm ) birden çok tanrıya inanmak tapınmak. Kelime etimolojik açıdan Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir.
http://www.combeki.com/forum - Politeizm
Birçok antik din geleneksel tanrıların toplandığı panteonlarla politeistik bir yapıya sahipti. Bu panteonlar ve farklı tanrılar uzun bir zaman dilimi içerisinde kültürel değiş tokuş ve deneyimle yoğrularak gelişmiştir. Politeizmdeki önemli bir nokta birçok tanrıya tapınmanın her şeyi bilen ve her şeyden güçlü bir ilahi varlığa inancı da içerebileceğidir. Nitekim çoğu politeistik dinde panteonun başında her şeyden ve diğer tanrılar da dahil herkesten güçlü ve bilge bir baş tanrı figürü bulunur.

Politeistik inanç sistemlerinde tanrılar bireysel yetenek ihtiyaç hikâye arzu ve özelliklere sahip karmaşık kişilikler olarak ortaya çıkar. Çoğu zaman bu tanrılar sınırsız güç ve bilgiye sahip değildir bunun yerine insan benzeri kişisel özelliklere sahip ek olarak bazı bireysel (doğaüstü) güç yetenek ve bilgiye sahip olarak tasvir edilirler.


Politeistik bir panteonda tanrıların birden çok ismi olabilir ve her isim tanrının belirli bir rolüne veya hikâyesine gönderme yapıyor olabilir.